Pater Miljenko Sušac je imenovan članom međunarodne marijanske teološke komisije za duhovnost posvete Isusu po Mariji Družbe misionara monfortanaca

www.monfortanci.com, Misionari Monfortanci - Družba Marijina

Generalni upravitelj Družbe misionara monforanaca p. Luiz Augusto Stefani je 28. 6. 2018. p Miljenka Sušca, hrvatskoga misionara monfortanca, imenovao članom međunarodne marijanske teološke komisije za duhovnost posvete Isusu po Mariji Družbe misionara monfortanaca. P. Miljenko je rođen u općini Ljubuški, u Hercegovini gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je 1987. na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu i iste godine ulazi u samostan misionara monfortanaca. Vječne zavjete u Marijinoj družbi misionara monfortanaca položio je 1994. u Rimu gdje je završio studije filozofije i teologije. Za svećenika je zaređen u Zagrebačkoj katedrali 1995. U Rimu, na papinskom sveučilištu Gregorijana, 1996 završava postdiplomski studij iz dogmatske teologije (magisterij) na temu Mudrosna Kristologija sv. Ljudevita Montforskoga.

P. Miljenko kao svećenik radio je i u Italiji s raznom grupama i pokretima, kao i u odgoju novih svećeničkih zvanja u družbi. U Hrvatskoj je držao brojne duhovne vježbe i obnove, bio je vojni kapelan, župnik u Oštarijama i Cerovniku u Gospićko Senjskoj biskupiji. Trenutačno obavlja službu župnika u župi Uznesenja Blažene Djevice Marijei Kupincu u Zagrebačkoj nadbiskupiji. 

Osim mariologije i marijanske duhovnosti p. Miljenko se bavio svetačkom i pučko pobožnom tradicijom. U izdanju Sav Tvojpriredio je brojna djela iz toga područja. U izdanju iste izdavačke kuće objavljene su njegove knjige Život sv. Ljudevita MontforskogaMeditacije o pripravi na posvetu Isusu Kristu po Marijikoje su prevedeni na talijanski i poljski jezik. Za sestre Karmelićanske Božanskoga Srca napisao je Molitvenik na čast bl. Marije Terezije i Poniznost i ljubav, sustavni prikaz duhovnosti blaženice koji je preveden na engleski jezik. 

Za Kršćansku sadašnjost priredio je Duhovne spisesv. Ljudevita Montfoskoga. Ista izdavačka kuća je 2015. godine objavila knjigu p. Miljenka Posveta Isusu Kristu po Mariji, sustavni prikaz marijanske duhovnost sv. Ljudevita Montforskoga. Knjiga je prevedena na talijanski jezik.