Rasprava o Pravoj pobožnosti prema Djevici Mariji - AUDIO i VIDEO

1. Marija u Božjem planu spasenja i u životu Crkve

Audio 1 - 1 dio

Audio 1 - 2 dio

Audio 1 - 3 dio

Audio 1 - 4 dio

2. Štovanje Marije u Crkvi

Audio 2 - 1 dio

Audio 2 - 2 dio

Audio 2 - 3 dio

Audio 2 - 4 dio

3. Savršena posveta Isusu Kristu

Audio 3 - 1 dio

Audio 3 - 2 dio

Audio 3 - 3 dio

4. Biblijska slika, divni učinci i posebne vježbe ove pobožnosti

Osobna posveta Isusu Kristu po Marijinim rukama
Pjesma: Zdravo Djevo

Audio 4 - 1 dio

Audio 4 - 2 dio

Audio 4 - 3 dio

Audio 4 - 4 dio