Osobna posveta Isusu Kristu po Marijinim rukama

www.monfortanci.com

Evanđelje po Ivanu:

„Uz križ Isusov stajahu majka njegova, zatim sestra njegove majke, Marija Kleofina, i Marija Magdalena. Kad Isus vidje majku i kraj nje učenika koga je ljubio, reče majci: "Ženo! Evo ti sina!" Zatim reče učeniku: "Evo ti majke!" I od toga časa uze je učenik k sebi.“

Majka Otkupiteljeva - 1987. - Ivan Pavao II

Marijanska se dimenzija života Kristova učenika na poseban način izražava po činu takve sinovske povjere majci Božjoj koja je započela s Kristovom oporukom na Golgoti. Kada se kršćanin sinovski povjerava Mariji, i on, poput apostola Ivana, „uzima k sebi“ Mariju, Majku Kristovu i uvodi je u svakoliki prostor svog unutarnjeg života, to jest u svoj ljudski i kršćanski „ja“: Uze je k sebi!“
U tom smislu, među tolikim svjedocima u učiteljima takve duhovnosti rado podsjećam i na lik sv. Ljudevita Mariju Grigniona Montfortskog koji je kršćanima ponudio posvetu Kristu po Marijinim rukama kao uspješno sredstvo da kršćanin može vjerno zaživjeti svoje krsne zavjete. Ističem sa zadovoljstvom činjenicu kako i u našim danima ima dosta novih očitovanja ove duhovnosti i pobožnosti» (RM 48).

Rasprava o pravoj pobožnosti prema Djevici Mariji - 1712.

Bez sumnje, najsavršenija od svih pobožnosti je ona koja nas najsavršenije Isusu upriličuje i sjedinjuje. A pošto je Marija od svih stvorova najviše upriličena Isusu, dosljedno i pobožnost prema Blaženoj Djevici Mariji, više od ijedne druge pobožnosti posvećuje i upriličuje dušu Isusu, pa što je neka duša više posvećena Mariji, to će biti više posjećena i Isusu Kristu. Eto zato savršeno i potpuno posvećenje Isusu nije ništa drugo nego savršeno i potpuno posvećenje sama sebe Presvetoj Djevici; ili drugim riječima, ta je posveta savršena obnova zavjeta i obećanja učinjenih na krštenju;
Od svih sredstava da zadobijemo Isusa Krista, Marija je najsigurnije, najlakše, najkraće i najsvetije; Tko želi imati Isusa, mora imati Mariju;
Zato što budeš više gledao Mariju u svojim molitvama, djelima i patnjama... vjeruj mi naći ćeš Isusa Krista koji je uvijek s Marijom velik, silan, djelotvoran i neshvatljiv; Marijina je najveća težnja da nas sjedini s Isusom, svojim Sinom, a Sinovljeva je najveća težnja da dođemo k njemu po njegovoj Majci;
Zato, što god više nalazi Mariju, svoju milu i nerazdruživu Zaručnicu, u kojoj duši, Duh Sveti to postaje djelotvorniji i moćniji da u toj duši proizvede Isusa Krista, a tu dušu u Isusu Kristu. O otajstva milosti, nepoznata i najučenijima i najduhovnijima među kršćanima.

Rasprava o pravoj pobožnosti prema Djevici Mariji - 1712. (po metodi sv. Ljudevita Montfortskog)

1. Osobna obnova vjere u Riječ Božju

Na knjigu Svetoga Pisma položi se desna ruka i izgovori se čin predanja i vjere:

ČVRSTO VJERUJEM U SVE ISTINE
SVETOG EVANĐELJA,
I TO ZATO JER SU TO RIJEČI ISUSA KRISTA,
KOJI JE PUT, ISTINA I ŽIVOT.
NJEMU SLAVA I HVALA, U SVE VIJEKE VJEKOVA!
AMEN.

…zatim se upali mala svijećica i stavi na oltar ili na neko prikladno mjesto blizu krsnog studenca.

2. Osobna obnova krsnih zavjeta i predanje Isusu Kristu

Umoči se prst u krsnu vodu i načini se na sebi znak križa. Zatim se izgovori osobno predanje:

JA…, OBNAVLJAM ZAVJETE SVOG KRŠTENJA.
ODRIČEM SE ZAUVIJEK ĐAVLA I GRIJEHA
I PREDAJEM SE U PUNOJ SLOBODI ISUSU KRISTU,
MOJEM SPASITELJU,
KOJI ME LJUBI I KOJI MI JE OBEĆAO ŽIVOT VJEČNI.
NJEMU SLAVA I HVALA U SVE VIJEKE VJEKOVA!
AMEN!

3. Predanje života blaženoj Djevici Mariji

Svijećica se položi pred sliku ili kip Majke Božje i izgovori se čin predanja:

BLAŽENA DJEVICE MARIJO, 
ZAHVALJUJEM GOSPODINU ISUSU
JER MI JE TEBE DAROVAO ZA MAJKU. 
TI SI MOJA PRAVA MAJKA I UČITELJICA.
BUDI SVJETLO MOJE DUŠE! 

KRALJICE SRCA MOGA 
RAĐAJ U MENI SINA SVOGA! 
DANAS TE IZABIREM ZA GOSPODARICU
SVOJEG ŽIVOTA.

PREDAJEM TI ČITAVO SVOJE BIĆE:
SVE ŠTO JESAM I SVE ŠTO IMAM 
POLAŽEM NA TVOJE MAJČINSKO SRCE.
PRIMI ME KAO SVOJE VOLJENO DIJETE.

TEBI POVJERAVAM SVOJU OBITELJ,
SVOJ BRAK I SVOJU DJECU, (svoju redovničku zajednicu),
SVOJE RODITELJE, RODBINU, PRIJATELJE, 
KOLEGE NA POSLU I SVOJE RADNO MJESTO.

MAJKO MARIJO, UMNOŽI MI VJERU
I PODARI MI USTRAJNOST U KUŠNJAMA ŽIVOTA. 
IZMOLI MI ZDRAVLJE I POTREBNU SNAGU ZA SVAKI NOVI DAN. 

NEKA ME PRATI TVOJ ZAGOVOR I TVOJA POMOĆ.
PREDAJEM TI SVAKI TRENUTAK SVOJEGA ŽIVOTA I MOLIM TE 
BUDI UZ MENE I U ČASU MOJE SMRTI.

SAV SAM TVOJ/a I SVE MOJE PRIPADA TEBI. Amen.

Zdravo kraljice mira, zdravo Majko ljubavi. 2x
Zdravo, zdravo, zdravo Marijo. 2x
Gospa Majka moja Kraljica mira. 2x
Gospa Majka moja, Gospa Majka moja Ti. 2x