Svi Monfortovi spisi

Popis svih djela sv. Ljudevita Marija Grigniona Montforskoga

1. Naslovi izvornika djela sv. Ljudevita:

Cjelokupna pisana ostavština sv. Ljudevita danas je sabrana u tri velika toma. Evo njihovih izvornih naslova i izdanja:

1. Oeuvres Completes

Editions du Seuil, Pariz 1966. (Sabrana djela, Izdavačka kuća Seuil, Pariz 1966).

U ovom tomu su sabrana sva glavna djela sv. Ljudevita.

2. Le livre des sermons du pere de Montfort

Centre international montfortain, Rome, 1983.

(Knjiga propovijedi oca Montforta, Međunarodni montfortanski centar, Rim 1983). Knjiga sadrži sažetke propovijedi sv. Ljudevita i crtice koje je on zapisivao za pastoralne potrebe.

3. Cahier des Notes

izdanje u ciklostilu priredio p. Eyckler s.m.m.

Knjiga sadrži zapise i citate svetaca i duhovnih autora koje je sv. Ljudevit čitao te naknadno koristio u pastoralu i pisanju svojih djela.

2. Naslovi pojedinačnih djela sv. Ljudevita i njihova izdanja na hrvatskom jeziku

Donosimo popis svih pojedinačnih izdanja djela sv. Ljudevita na hrvatskom jeziku kao i njihova dosadašnja te sada dostupna izdanja.

Cilj nam je prevesti o ovdje na mrežnoj stranici učiniti dostupnim cjelokupnu pismenu ostavštinu našeg utemeljitelja.

Slijedi popis svih pojedinačnih naslova objavljenih u izvorniku Oeuvres Completes, kao i njihovih prijevoda i izdanja na hrvatskom jeziku:

1. Pisma

(Letteres u Oeuvres Completes, str 5 - 85).

Na hrvatskom jeziku do sada su objavljena jedino u izdanju sv. Ljudevit Montfortski, Sabrana djela I, Symposion, Split 1980, str. 37 – 107. 
Trenutno su na hrvatskom jeziku dostupna samo ovdje na našoj mrežnoj stranici.

2. Ljubav vječne Mudrosti

(L’amour de la Sagesse Eternelle, u Oeuvres Completes str. 85 – 217).

Remek djelo monfortanske duhovnosti. Na hrvatskom jeziku do sada ova knjižica je objavljena u izdanju sv. Ljudevit Montfortski, Sabrana djela I, Symposion, Split 1980, str. 107 - 217.
Džepno izdanje Sav Tvoj, Zagreb 2000. U tijeku je reprint izdanja Sav Tvoj. 
Sv. Ljudevit Montfortski, Duhovni spisi, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2009, str 17 -89; 
Trenutno je na hrvatskom jeziku dostupna u izdanju Kršćanske sadašnjosti, Sav Tvoj i ovdje na našoj mrežnoj stranici.

3. Pismo prijateljima križa

(Lettre circulaire aux amis de la Croix u Oeuvres Completes str. 217 – 263).

Knjižica je na hrvatskom jeziku po prvi puta objavljena 
još daleke 1935. godine u prijevodu M. Domca u knjizi Naprijed za Križem. 
Tiskana je u izdanju sv. Ljudevit Montfortski, Duhovni spisi, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2009, str 287 – 315, 
Sav Tvoj, Zagreb 2000. U tijeku je reprint izdanja Sav Tvoj. 
Trenutno je na hrvatskom jeziku dostupna u izdanju Kršćanske sadašnjosti, Sav Tvoj i ovdje na našoj mrežnoj stranici.

4. Čudesna tajna svete krunice

(Le secret admirable du tres saint rosaire u Oeuvres Completes str. 263 – 391).

Knjižica je na hrvatskom jeziku objavljena jedino u izdanju Sav Tvoj, Zagreb 2000 i 2004. U tijeku je reprint ovog izdanja. 
Tiskana je u izdanju sv. Ljudevit Montfortski, Duhovni spisi, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2009, str 211 – 287. 
Trenutno je na hrvatskom jeziku dostupna u izdanju Kršćanske sadašnjosti, Sav Tvoj i ovdje na našoj mrežnoj stranici.

5. Načini molitve krunicu

(Méthodes pour réciter le rosaire u Oeuvres Completes str. 391 – 439).

Načini molitve krunice nisu do sada bili prevedeni na hrvatski jezik. U pastoralnom dodatku Čudesne tajne svete krunice u izdanju Sav tvoj objavljen je sažetak dvaju najznačajnijih načina molitve krunice kako to predlaže svetac. 
Trenutno su na hrvatskom jeziku Načini molitve krunice dostupni samo ovdje na našoj mrežnoj stranici.

6. Marijina tajna

(Le secret de Marie u Oeuvres Completes str. 439 – 478).

Knjižicu Marijina tajna prvi puta na hrvatskom jeziku izdale su sestara svetog Križa, iz Đakova 1968. godine. Tiskana je i u izdavačkoj kući Sav tvoj 1999. godine u Zagrebu. Tiskana je u izdanju sv. Ljudevit Montfortski, Duhovni spisi, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2009, str. 183- 211. Trenutno je na hrvatskom jeziku dostupna u izdanju Kršćanske sadašnjosti, Sav Tvoj i ovdje na našoj mrežnoj stranici.

7. Rasprava o pravoj pobožnosti prema Blaženoj Djevici Mariji

(Traité de la vraie dévotion a la saint Vierge u Oeuvres Completes str. 481 - 673).

Knjižica, remek djelo monfortanske duhovnosti, po prvi puta je na hrvatskom jeziku tiskana u molitveniku Rajska vrata u prijevodu sluge Božjega dr. Josipa Stadlera u Sarajevu 1891. Isti prijevod Rasprave je tiskan je i kao samostalno džepno izdanje u Sarajevu 1894. 
Slijedeće izdanje Rasprave na hrvatskom jeziku je u nakladi svetišta Gospe lurdske u Zagrebu 1944. godine. 
Knjiga je tiskana i u izdanju sv. Ljudevit Montfortski, Sabrana djela I, Symposion, Split 1980, str. 217 – 355.
Slijedeće izdanje Rasprave na hrvatskom jeziku je župnog ureda katoličke crkve Novog Beograda, Beograd 1988. godine. 
Raspravu je tiskao i Sav Tvoj 2000. i 2004. godine, Zagreb. 
Slijedi džepno izdanje Symposion, Split 2005. U pripravi je novo džepno izdanje ove izdavačke kuće.
Tiskana je u izdanju sv. Ljudevit Montfortski, Duhovni spisi, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2009, str. 89 -179. 
Trenutno je na hrvatskom jeziku dostupna u izdanju Symposiona, Kršćanske sadašnjosti, Sav Tvoj i ovdje na našoj Web stranici.

8. Goruća molitva

(Priere embrasée u Oeuvres Completes str.673- 689).

Goruća molitva je na hrvatskom tiskana u izdanju sv. Ljudevit Montfortski, Sabrana djela I, Symposion, Split 1980, str. 357 - 369. U džepnom izdanju Sav Tvoj 2000. Zagreb. Tiskana je u izdanju sv. Ljudevit Montfortski, Duhovni spisi, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2009, str. 315 - 322. 
Trenutno je na hrvatskom jeziku dostupna u izdanju Kršćanske sadašnjosti, Sav Tvoj i ovdje na našoj Web stranici.

9. Pravilo svećenika misionara družbe Marijine

(Regles des pretres missionnaires de la compagnie de Marie u Oeuvres Completes str. 689 - 715).

Pravila su na hrvatskom jeziku objavljena jedino u izdanju sv. Ljudevit Montfortski, Sabrana djela I, Symposion, Split 1980, str. 369 – 391. 
Trenutno su na hrvatskom jeziku dostupna u izdanju samo ovdje na našoj Web stranici.

10. Članovima družbe Marijine

(Aux associés de la compagnie de Marie u Oeuvres Completes str. 715 - 723).

Mali nagovor članovima družbe na hrvatskom jeziku je objavljen jedino u izdanju sv. Ljudevit Montfortski, Sabrana djela I, Symposion, Split 1980, str. 391- 397. 
Trenutno su na hrvatskom jeziku dostupan samo ovdje na našoj Web stranici.

11. Križ mudrosti iz Poitiersa

(La croix se la sagesse de Poitiers u Oeuvres Completes str. 723- 727).

Tekst natpisa na križu Trenutno su na hrvatskom jeziku dostupan u izdanju samo ovdje na našoj Web stranici.

12. Izvorna pravila Kćeri Mudrosti

(Regle primitive de la Sagesse u Oeuvres Completes str. 727 - 795).

Izvorna pravila Kćeri Mudrosti do sada nisu objavljivana na hrvatskom jeziku u tiskovnom obliku. 
Trenutno su na hrvatskom jeziku dostupna samo ovdje na našoj Web stranici.

13. Načela i pouke Božanske Mudrosti

(Maximes et lecons de la divine Sagesse u Oeuvres Completes str. 795 - 897).

Ovaj kratki spis do sada nije objavljivan na hrvatskom jeziku u tiskovnom obliku. 
Trenutno je na hrvatskom jeziku dostupan samo ovdje na našoj Web stranici.

14. Okružno pismo stanovnicima Montbernaža

(Lettre circulaire aux habitans de Montbernage u Oeuvres Completes str. 807- 813).

Ovo pismo do sada do sada nije objavljivano na hrvatskom jeziku u tiskovnom obliku. 
Trenutno je na hrvatskom jeziku dostupno samo ovdje na našoj Web stranici.

15. Pravila za razne udruge

(Les reglemant u Oeuvres Completes str. 813- 817).

Ova pravila do sada nisu objavljivana na hrvatskom jeziku u tiskovnom obliku.
Trenutno su na hrvatskom jeziku dostupna samo ovdje na našoj Web stranici.

16. Ugovor saveza s Bogom

(Le contrat d'alliance avec Dieu u Oeuvres Completes str. 823).

Ugovor saveza s Bogom do sada nije objavljivan na hrvatskom jeziku u tiskovnom obliku. 
Trenutno je na hrvatskom jeziku dostupan samo ovdje na našoj Web stranici.

17. Oporuka Ljudevita Marije Montforskoga

(Le testament de Luois-Marie de Montfort u Oeuvres Completes str. 829).

Oporuka do sada nije objavljivana na hrvatskom jeziku u tiskovnom obliku. 
Trenutno je na hrvatskom jeziku dostupan samo ovdje na našoj Web stranici.

18. Molitve ujutro i navečer

(Prieres du matin et du soir u Oeuvres Completes str. 837 - 845).

Ove kratke molitve do sada nisu objavljivane na hrvatskom jeziku u tiskovnom obliku. 
Trenutno su na hrvatskom jeziku dostupne samo ovdje na našoj Web stranici.

19. Pjesme

(Cantiques u Oeuvres Completes str. 853 - 1695).

Pjesme sv. Ljudevita su na hrvatskom objavljene u tri odvojene knjižice u izdanju Sav Tvoj, Zagreb 2006. 
Trenutno su na hrvatskom jeziku dostupne u izdanju Sav tvoj i ovdje na našoj Web stranici.

20. Pravila o svojevoljnom siromaštvu prve Crkve

(Regles de la pauverté volontaire dela primitive Eglise u Oeuvres Completes str. 1695 - 1699).

Ova pravila do sada nisu objavljivana na hrvatskom jeziku u tiskovnom obliku. Trenutno su na hrvatskom jeziku dostupna samo ovdje na našoj Web stranici.

21. Četiri meditacije o redovničkom životu

(Quatre abrégés de méditationssur la vie religieuse u Oeuvres Completes str. 1699 - 1707).

Ove kratke meditacije do sada nisu objavljivane na hrvatskom jeziku u tiskovnom obliku. 
Trenutno su na hrvatskom jeziku dostupna samo ovdje na našoj Web stranici.

22. Priprema na dobru smrt

(Dispositions pour bien mourir u Oeuvres Completes str. 1733 - 1789).

Ovaj kratki spis do sada nije objavljivan na hrvatskom jeziku u tiskovnom obliku. 
Trenutno je na hrvatskom jeziku dostupan samo ovdje na našoj Web stranici.

23. Knjiga propovijedi oca Montforta

(Le livre des sermons du pere de Montfort, Centre international montfortain, Rome, 1983). (Knjiga propovijedi oca Montforta, Međunarodni montfortanski centar, Rim 1983).

Knjiga do sada nije objavljivana na hrvatskom jeziku u tiskovnom obliku. 
Trenutno je na hrvatskom jeziku dostupan samo ovdje na našoj Web stranici.

24. Bilješke

(Cahier des Note)

Knjiga do sada nije objavljivana na hrvatskom jeziku u tiskovnom obliku. 
Trenutno je na hrvatskom jeziku dostupan samo ovdje na našoj Web stranici.