Čin slavljenja posvete Isusu Kristu po Mariji

www.monfortanci.comSami čin obavljanja posvete Isusu Kristu po Mariji može se obaviti jednostavnom molitvom posvete bilo onom koju sv. Ljudevit preporuča ili nekom vlastitom. Važno je da ona u sebi sadrži bit posvete a to je obnova krsnih zavjeta i predanje Isusu po Mariji. Svetac preporuča i obavljanje puta priprave za posvetu ( vidi Miljenko Sušac, Meditacije o pripravi na posvetu Isusu po Mariji, Sav Tvoj 2008). Posveta može biti učinjena osobno bez ičije prisutnosti u ambijentu koji vjernik izabere, vlastitoj sobi, nekoj crkvi ili svetištu, može biti objavljenja uz sudjelovanje nekog prijatelja, člana obitelj, svećenika ili u nekoj molitvenoj zajednici. Sam svetac kaže da nije teško izmoliti ovu ili onu molitvu nego je važno i teško ući u nutarnji duh posvete (usp. MT 44) što se stječe samo u dužem vremenskom periodu življenja posvete s dinamikama, praksama i sredstvima koje smo opisali u knjizi ( vidi Miljenko Sušac, Sustavni prikaz Monfortanske duhovnosti) Ipak za one koji osobno ili u grupi žele na jedan svečaniji način obaviti sam čin posvete Isusu po Mariji donosimo jedan obrazac koji nastoji vjerno slijediti praksu koju je Montfort obavljao u pučkim misijama. Ona se sastojala iz ispovijesti vjere pred otvorenim Evanđeljem, obnovom krsnog zavjeta pred krstionicom i molitvom posvete pred oltarom ili kipom Majke Božje. Za slavljenje čina posvete koji slijedi ovaj obrazac treba prirediti, Sveto Pismo, blagoslovljenu vodu ako nema krsnog studenca i Marijinu sliku ili kip. Naravno da se mogu koristili drugi simboli tijekom slavlja kao paljenje svijeće prigodom obnove krsnih zavjeta, prikazivanje cvijeća, lančića ili tamjana na oltaru ako se obred slavi u Crkvi. A može se zamoliti nekog svećenika da predvodi ovo slavlje.

Za početak se može zapijevati neka prikladna pjesma.

Znak Križa: U ima Oca i Sina i Duha Svetoga.

Predvoditelj: Bog koji nas je u Kristu ponovno rodio iz vode i Duha Svetoga neka bude sa svima vama.

Odgovor: I s duhom tvojim.

Uvodi pozdrav predvoditelja ovim ili sličnim riječima: Braćo i sestre skupili smo se da slavimo čin posvete N. N. Isus Kristu po Mariji prema uputama sv. Ljudevita Montfortskoga. Zahvalimo Bogu koji nam je darovao život, a nakon pada u grijeh iz ljubavi nas otkupio smrću i uskrsnućem svoga Sina Isusa, Božje Mudrosti, i posvetio izljevom Duha Svetoga u svojoj Crkvi. Molimo da N.N. koji će obnoviti svoje krsne zavijete pod Marijom zaštitom vjerno žive svoj kršćanski život i jednog dana dospiju u vječno zajedništvo blaženih u Nebu. A sada ćemo našu žarku želju za Bogom iskazati molitvom psalma.

>Antifona: Dođite slavimo Gospodina koji je izvor života.

Pomolimo se: Bože koji u pashalnom otajstvu tvoga Sina, rođena od Djevice Marije, čovječanstvu otvorio prolaz iz smrti u život, daj da u našem svakodnevnom umiranju kušamo snagu njegova uskrsnuća kako bi po uzoru sv. Ljudevita pristali uz tebe cijelim našim bićem. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

LITURGIJA RIJEČI

Čitanje poslanice sv. Pavla apostola Rimljanima (6, 3-19) Braćo zar ne znate: koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt da kao što Krist slavom Očevom bi uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života. Ako smo doista s njime srasli po sličnosti smrti njegovoj, očito ćemo srasti i po sličnosti njegovu uskrsnuću. Ovo znamo: naš je stari čovjek zajedno s njim raspet da onemoća ovo grešno tijelo te više ne robujemo grijehu. Ta tko umre, opravdan je od grijeha.
Pa ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti zajedno s njime. Znamo doista: Krist uskrišen od mrtvih, više ne umire, smrt njime više ne gospoduje. Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek; a što živi, živi Bogu. Tako i vi: smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu! Neka dakle ne kraljuje grijeh u vašem smrtnom tijelu da slušate njegove požude; i ne predajite grijehu udova svojih za oružje nepravde, nego sebe, od mrtvih oživjele, predajte Bogu i udove svoje dajte Bogu za oružje pravednosti. Valjda grijeh neće vama gospodovati! Ta niste pod Zakonom nego pod milošću! Što dakle? Da griješimo jer nismo pod Zakonom nego pod milošću? Nipošto! Ne znate li: ako se komu predate za robove, na poslušnost, robovi ste onoga koga slušate: bilo grijeha - na smrt, bilo poslušnosti - na pravednost. Bijaste robovi grijeha, ali ste, hvala Bogu, od srca poslušali ono pravilo nauka kojemu ste povjereni; da, oslobođeni grijeha, postadoste sluge pravednosti. Po ljudsku govorim zbog vaše ljudske slabosti: kao što nekoć predadoste udove svoje za robove nečistoći i bezakonju - do bezakonja, tako sada predajte udove svoje za robove pravednosti - do posvećenja. Ili zar ne znate: koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt da kao što Krist slavom Očevom bi uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života.
Ako smo doista s njime srasli po sličnosti smrti njegovoj, očito ćemo srasti i po sličnosti njegovu uskrsnuću. Ovo znamo: naš je stari čovjek zajedno s njim raspet da onemoća ovo grešno tijelo te više ne robujemo grijehu. Ta tko umre, opravdan je od grijeha.Pa ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti zajedno s njime. Znamo doista: Krist uskrišen od mrtvih, više ne umire, smrt njime više ne gospoduje. Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek; a što živi, živi Bogu. Tako i vi: smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu! Neka dakle ne kraljuje grijeh u vašem smrtnom tijelu da slušate njegove požude; i ne predajite grijehu udova svojih za oružje nepravde, nego sebe, od mrtvih oživjele, predajte Bogu i udove svoje dajte Bogu za oružje pravednosti. Valjda grijeh neće vama gospodovati! Ta niste pod Zakonom nego pod milošću! Što dakle? Da griješimo jer nismo pod Zakonom nego pod milošću? Nipošto!Ne znate li: ako se komu predate za robove, na poslušnost, robovi ste onoga koga slušate: bilo grijeha - na smrt, bilo poslušnosti - na pravednost.Bijaste robovi grijeha, ali ste, hvala Bogu, od srca poslušali ono pravilo nauka kojemu ste povjereni;da, oslobođeni grijeha, postadoste sluge pravednosti.Po ljudsku govorim zbog vaše ljudske slabosti: kao što nekoć predadoste udove svoje za robove nečistoći i bezakonju - do bezakonja, tako sada predajte udove svoje za robove pravednosti - do posvećenja. Riječ Gospodnja.

Psalam

Antifona: Dođite slavimo Gospodina koji je izvor života.

O Bože, ti si Bog moj:
gorljivo tebe tražim;
tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje,
kao zemlja suha, žedna, bezvodna.
U Svetištu sam tebe motrio
gledajuć' ti moć i slavu.
Ljubav je tvoja bolja od života,
moje će te usne slavit'.
Tako ću te slavit' za života,
u tvoje ću ime ruke dizati.
Duša će mi biti kao sala i mrsa sita,
hvalit ću te kliktavim ustima.
Na postelji se tebe spominjem,
u bdijenjima noćnim mislim na tebe.
Ti postade meni pomoć,
kličem u sjeni krila tvojih.
Duša se moja k tebi privija,
desnica me tvoja drži. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetome....

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U šestome mjesecu posla Bog anđela Gabrijela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: "Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!" Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: "Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja."
Nato će Marija anđelu: "Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?" Anđeo joj odgovori: "Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!" Nato Marija reče: "Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!" I anđeo otiđe od nje.

Riječ Gospodnja.

NAGOVOR ILI ČITANJE NEKOG TEKSTA IZ DIJELA SV. LJUDEVITA

Slijedi sami čin ispovijedi vjere, obnove krsnih zavjeta i posvete Isusu po Mariji. Iz svakog dijela može se zapijevati prikladna pjesma.

1. OBNOVA VJERE U RIJEČ BOŽJU

Na knjigu svetog pisma položi se desna ruka i izgovori osobni čin vjere i predanja: Čvrsto vjerujem sve istine svetog Evanđelja jer su to riječi Isusa Krista koji je put istina i život. Njemu slava, čast i hvala u sve vijeke vjekova! Amen. Nakon toga, ako se koristi simbolika svijeće, upali se svijeća.

2. OBNOVA KRSNIH ZAVJETA

Pristupi se krsnom zdencu ili pripravljenoj blagoslovljenoj vodi i slijedi obnova krsnih zavjeta. Predragi odlučili ste se spomenuti svoga krštenja i ponovno prihvatiti sve obaveze krsnog saveza zato se odrecite grijeha i ispovjedite vjeru u Isusa Krista. Predvoditelj: Odričete li se grijeha da živite u slobodi djece Božje? Odgovor: Odričem. Predvoditelj: Odričete li se zavodljivosti zla da vas grijeh ne nadvlada? Odgovor: Odričem. Predvoditelj: Odričete li se Sotone začetnika i vođe grijeha? Odgovor: Odričem. Predvoditelj: Vjerujete li u Boga Oca svemogućega stvoritelja neba i zemlje?
Odgovor: Vjerujem.
Predvoditelj: Vjerujete li u Isusa Krista, Sina njegova jedinorođenoga, Gospodina našega, koji je rođen od Djevice Marije, trpio i bio pokopan, koji je od mrtvih uskrsnuo i sjedi s desna Ocu?
Odgovor: Vjerujem.
Predvoditelj: Vjerujete li u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni? Odgovor: Vjerujem.
Predvoditelj: To je vjera naša. To je vjera Crkve. Njom se dičimo. Nju ispovijedamo u Kristu Gospodinu našemu. Amen.
Osobni čin obnove krsnih zavjeta: Ja N.N. obnavljam zauvijek zavijete svoga krštenja. Odričem se grijeha i đavla i predajem u potpunoj slobodi Isusu Kristu mome Spasitelju koji me ljubi i koji mi je obećao život vječni. Njemu slava, čast i hvala u sve vijeke vjekova! Amen.
Na kraju predvoditelj blagoslovi vodom osobe koje su se posvetile ili ono same učine sa svetom vodom znak križa. Upaljena svijeća se može odložiti bilo na glavni oltar ili pred sliku (kip) Majke Božje. Ako se koristi simbolika cvijeća, lančića ili tamjana prikazati ih Isusu moliti sljedeću i molitvu posvete Isusu po Mariji.

3. OSOBNA POSVETA ISUSU KRISTU, UTJELOVLJENOJ MUDROSTI PO MARIJINIM RUKAMA

Molitvu posvete koja slijedi je napisao sam sv. Ljudevit Montforski. Vjernik ako želi može moliti ovu molitvu ili drugu koju je sam napisao ali ona treba sadržavati bitne elemente monfortanske posvete to jest obnovu krsnih zavjeta i potpuno predanje Isusu po Mariji.
Vječna i Utjelovljena Mudrosti, preljubezni i klanjanja dostojni Isuse, pravi Bože i pravi čovječe, jedini Sine vječnoga Oca i Marije vazda Djevice! Duboko ti se klanjam u krilu i sjaju tvojega Oca u vječnosti i u djevičanskom krilu Marije, tvoje predostojne Majke u vremenu tvoga utjelovljenja.
Zahvaljujem ti što si se poništio uzevši lik roba da mene izbaviš iz okrutnog đavolskog ropstva. Hvalim te i slavim što si se u svemu htio podložiti Mariji, svojoj svetoj Majci, da me po njoj učiniš svojim vjernim robom. Ali jao! Ja nezahvalan i nevjeran, nisam održao zavjeta ni svečanih krsnih obećanja. Nisam ispunio svojih obaveza, pa ne zaslužujem nazivati se tvojim djetetom ni tvojim robom. Budući da na meni nema ništa što ne zaslužuje tvoju odvratnost i tvoju srdžbu, to se sam ne usuđujem približiti tvome svetom i uzvišenom Veličanstvu. Zato se utječem zagovoru tvoje presvete Majke, koju si mi dao za posrednicu kod tebe. Po njoj se nadam od tebe postići pokajanje i oproštenje svojih grijeha, te primiti i sačuvati Mudrost.
Zdravo, dakle, o Bezgrešna Marijo, ti živi šatore Božanstva, gdje se Vječna Mudrost sakrila da joj se tu klanjaju anđeli i ljudi! Zdravo, Kraljice neba i zemlje, čijoj je vlasti podložno sve što je manje od Boga! Zdravo, o sigurno utočište grešnika, kojega milosrđe nije nikada nikome uskraćeno! Usliši moje želje za božanskom Mudrošću, i u tu svrhu primi zavjete i poklone koje ti prinosim u svojoj neznatnosti.
Ja,......, nevjerni grešnik, danas obnavljam i stavljam u tvoje ruke zavjete svoga krštenja. Zauvijek se odričem sotone, njegova sjaja i njegovih djela, i potpuno se predajem Isusu Kristu, Utjelovljenoj Mudrosti, da za njim nosim svoj križ sve dane svoga života.
A da budem vjerniji, nego do sada, ja te, o Marijo, danas izabirem pred cijelim nebeskim dvorom za svoju Majku i Gospodaricu. Predajem ti i posvećujem kao rob svoje tijelo i svoju dušu, svoja nutarnja i vanjska dobra, kao i samu vrijednost svojih dobrih djela, prošlih, sadašnjih i budućih i dajem ti čitavo i potpuno pravo da raspolažeš sa mnom i sa svim što je moje, bez ikakve iznimke kako samo ti želiš, na veću slavu Božju u vremenu i u vječnosti.
Primi, o blaga Djevice, ovaj mali poklon moga ropstva, da tako počastim i postanem sudionik one pobožnosti koju ti je kao Majci iskazivala Vječna Mudrost; da počastim vlast koju vi oboje imate nad ovim crvom i bijednim grešnikom i da zahvalim Presvetom Trojstvu na povlasticama kojima te je odlikovalo. Svečano izjavljujem da ću odsada tražiti samo tvoju čast i u svemu ti se pokoravati kao tvoj pravi rob. O divna Majko, predstavi me svom dragom Sinu kao svoga vječnog roba, da me po tebi primi kao što me je po tebi i otkupio.
O Majko milosrđa, udijeli mi milost da dobijem pravu Božju Mudrost, pa me u tu svrhu ubroji među one koje ti ljubiš, učiš, vodiš, hraniš i štitiš kao svoju djecu i svoje robove. 0 Djevice vjerna, učini me tako savršenim učenikom nasljedovateljem i robom Utjelovljene Mudrosti, Isusa Krista, svoga Sina, da po tvome zagovoru i po tvom primjeru dođem do punine njegove dobi na zemlji i do njegove slave na nebu. Amen.
Zajednička molitva: Oče naš... Zdravo Marijo... i Slava Ocu...
Predvoditelj: Bože koji si nas u sakramentu krštenja po Duhu Svetom posvetio za svoju djecu i pridružio svome narodu novoga i vječnog saveza daj da po zagovoru Blažene Djevice Marije i sv. Ljudevita Montforskoga vjerno u srcu čuvamo krsnu milost, postanemo istinska Tvoja i Marijina djeca, da od nje vođeni i odgajani dođemo do punine zrelosti u Kristu te da se jednog dana pojavimo pred Tobom odjeveni vječnim Kristovim svjetlom. On koji s tobom i Duhom Svetom živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.
Završni blagoslov:
Gospodin s vama. – I s duhom tvojim – Blagoslovio vas svemogući Bog Otac i Sin i Duh Sveti. – Amen.
Završna pjesma.