Rasprava o pravoj pobožnosti prema Djevici Mariji - Uvodna riječ

www.monfortanci.com

Montfort je napisao nekoliko pisanih djela, a ove godine objavljeno je novo izdanje "Rasprave o pravoj pobožnosti prema Blaženoj Djevici Mariji", koje izlazi povodom 300. obljetnice od osnutka družbe Misionara Monfortanaca (1705-2005) i povodom obilježavanja 30 godina od njihove prisutnosti u Hrvatskoj.
"Rasprava" je njegovo najvažnije djelo napisano 1712. godine. Kako on sam kaže: "Uzeo sam pero u ruku da stavim na papir ono što sam s uspjehom učio javno i privatno u svojim misijama, kroz dugo godina".
Po proročkoj riječi samoga sveca, rukopis je bio sakriven zbog francuske revolucije "u tami jednoga kovčega", i nakon toga zaboravljen i ponovno otkriven godine 1849. Od tada je postala marijansko djelo koje je doživjelo više od tristotine izdanja, na tridesetak jezika.
Prvi hrvatski prijevod uredio je nadbiskup dr. Josip Stadler godine 1894. U uvodu nadbiskup kaže: "Čitaj često ove istine, pogotovo prigodom Marijinih blagdana, i nemoj misliti da će ti postati dosadne. Vjeruj mi, što je više budeš čitao postat će ti to draže. Nećeš lako ostaviti iz ruke ovu malu knjižicu".

Papa Ivan Pavao II i "Rasprava o pravoj pobožnosti"

U vrijeme kada je još vršio kardinalsku dužnost u Poljskoj, povodom posjete svetištu Jasne Gore godine 1968, Papa je povjerio jednoj grupi vjernika slijedeće: "Iz te knjige naučio sam što to znači prava pobožnost prema Majci Božjoj".

Godine 1979 poljski biskupi su izričito rekli: "To je najdraža knjiga Svetoga Oca Pape, od koje se on ne rastaje već mnogo godina".
Sam Papa je osobno posvjedočio u jednom razgovoru veliki utjecaj Monfortove duhovnost na svoj duhovni rast:
"Čitanje ove knjižice za mene je predstavljao jedan odlučujući preokret u mome životu. Rekoh preokret iako se radilo o jednom dugom nutarnjem putu koji se podudarao s potajnom pripremom za svećeništvo. Upravo tada mi dođe u ruke "Rasprava o pravoj pobožnosti prema Presvetoj Djevici", jedna od onih knjiga koju nije dovoljno jedanput čitati. Sjećam se da sam dugo vremena nosio tu knjižicu i u tvornicu sode gdje sam radio, tako da su se njene lijepe korice uprljale vapnom. Čitao sam uvijek iznova njene odlomke jedan za drugim.". 1[1]

U vezi uprljanih korica Monfortove knjige koju je Papa kao mladi radnik brižno nosio sa sobom, glasoviti francuski teolog, R. Laurentin, je izjavio: "Knjiga Rasprave o Pravoj pobožnosti se je uprljala , ali srce mladog Karla se je prosvijetlilo".

U marijanskoj enciklici "Majka Otkupiteljeva" (1987), Papa piše o važnosti Monfortove duhovnosti za čitavu katoličku Crkvu govoreći: "Među tolikim svjedocima i učiteljima marijanske duhovnosti rado podsjećam i na lik sv. Ljudevita Montfortskog koji je kršćanima ponudio posvetu Kristu po Marijinim rukama kao uspješno sredstvo da kršćanin može vjerno zaživjeti svoje Krsne zavjete. Ističem sa zadovoljstvom činjenicu kako i u našim danima ima dosta novih očitovanja ove duhovnosti i pobožnosti"2[2].

Povodom 50. godišnjice svojeg svećeništva, u knjizi "Dar i Otajstvo", Papa se ponovno vraća na ulogu "Rasprave o pravoj pobožnosti" govoreći:
"U toj knjizi pronašao sam odgovor na moje sumnje. Da, Marija nas približuje Kristu, vodi nas k Njemu, pod uvjetom da se njezino otajstvo živi u otajstvu Krista. Rasprava od sv. Montforta može malo uznemiriti zbog svojeg prenaglašenog i baroknog stila, no bit se teoloških istina koje su u njoj sadržane ne mogu osporavati. Pisac je vrhunski teolog!"3[3].

Papinsko geslo koje si je izabrao Ivan Pavao II jest "Totus Tuus" - Sav Tvoj! U apostolskom pismu o Krunici, govori o teološkoj i duhovnoj utemeljenosti tog njegovog gesla.Ove riječi us zapravo izražavale njegovo bezuvjetno predanje Blaženoj Djevici Mariji. I to geslo Papa duguje sv. Ljudevitu Montfortskog, koji ga u "Raspravi" donosi na cjelovit način: "Sav sam Tvoj, i sve moje pripada Tebi, moj ljubezni Isuse, po Mariji tvojoj Presvetoj Majci". Njegov osobni tajnik je posvjedočio da su upravo te bile jedne od njegovih zadnjih riječi prije odlaska u Očev dom.

Poštovani brate i sestro, slijedeći i primjer blagopokojnog Svetog Oca Pape, neka i tebi, meditiranje ovog dragocjenog dijela pomogne da se ponovno i bezuvjetno predaš Isusu Kristu po njegovoj Majci Mariji.

"Čista Božja ljubav neka vlada u našim srcima" (Montfort)

1
[1] ANDRE FROSSARD, Ne bojte se. Intervju s Papom Ivanom Pavlom II, Milano 1983
2[2] Enciklika "Redemptoris Mater", br.48
3[3] PAPA IVAN PAVAO II, Dar i Otajstvo, KS, Zagreb 1996, str. 3