Marijansko monfortanska udruga - Marija kraljica srdaca

www.monfortanci.comPovijest udruge

Sam sv. Ljudevit u broju 227. Rasprave o pravoj pobožnosti prema Blaženoj Djevici Mariji izrazio je želju za utemeljenjem bratovštine koja bi njegovala duh posvete kako ju je on naučavao. Bratovštinu te vrste prvi je osnovao mons. Duhamel u Otavi, u Kanadi 1899. g. pod naslovom koji se nadahnjuje na Montfortu "Bratovština Marija Kraljica Srdaca". Naslov bratovštine izražava nježnu i sinovsku karakteristiku ljubavi prema Mariji koja se gaji u duhu posvete.

Početkom dvadesetog stoljeća, 1907. g. utemeljena je i "Udruga svećenika, Marija Kraljica srdaca" s ciljem posvećenja svećeničkog života po življenju posvete prema nauku sv. Ljudevita te apostolata s ciljem širenja posvete kako bi po Mariji Isus Krist zakraljevao u dušama vjernika, obiteljima i društvu. Sam papa sv. Pio X. upisao se u udrugu i potakao njeno širenje. Isti Papa 1913. godine podiže bratovštinu "Marija Kraljica Srdaca" u Nadbratovštinu.

Godine 1956. potvrđeni su novi Statuti bratovštine. Bratovština je "vlastita Družbe misionara monfortanaca", to jest nema autonomnu strukturu. Ona je vezana uz oce monfortance te o njima zavisi kao Treći red družbe Marijinih misionara monfortanaca. Post koncilska obnova se osjetila i u bratovštini te su u tom duhu doneseni novi statuti. U vrijeme koncilske obnove, godine 1965. u svijetu je bilo 140 centara Bratovštine "Marija Kraljica Srdaca".

Početkom novog milenija 26. 04. 2001. g., vatikanska kongregacija za Institute posvećenog života i Družbe apostolskog života odobrila je ujedinjenje dviju udruga u jednu pod imenom "Udruga Marije Kraljice Srdaca" i istovremeno je odobrila nove statute.

Korisno je napomenuti da pripadnost Udruzi Marija Kraljica srdaca sobom ne nosi nikakvu posebnu obavezu apostolata, osim da osoba riječju i primjerom živi posvetu, to jest da širi kraljevstvo Isusa Krista po Mariji. Vjernik koji je pristupio udruzi ostaje živjeti u svom staležu u kome se i prije nalazio te na svom radnom mjestu u životnom, obiteljskom i društvenom okruženju nastoji svjedočiti i kršćanski živjeti. Pripadnost Udruzi nije nikakav novicijat s ciljem povećanja broja članova Družbe Marijinih Misionara - monfortanaca, nego škola kršćanskog života pod Marijinom zaštitom, savršena obnova krsnih zavjeta kako bi vjernik vjerodostojnije svjedočio tamo gdje ga Gospodin poziva živjeti.

Ono što uistinu zanima poglavare Družbe Marijine, i Upravitelje centara udruge je dobar odgoj vjernika za življenje posvete, jer kao što je to tvrdio papa Ivan Pavao II, Montfort je "učitelj duhovnog života". Taj odgoj podrazumijeva ne samo prikladnu pripravu nego i duhovnu pomoć te trajnu formaciju.

Generalna uprava udruge nalazi se na slijedećoj adresi: Viale Monfortani 65, 00135 Rim, Italija. Donosimo prijevod statuta "Udruge Marija Kraljica srdaca" odobreni od Kongregacije za Institute posvećenog života i Družbe apostolskog života 26. 04. 2001.g. i od generalnog kapitula Misionara monfortanaca 24. 06. 2001.g. u Rimu.