Sustavni prikaz duhovnog života

Poštovani čitatelju pred tobom je (u pdf formatu) sustavni prikaz puta duhovnoga rasta prikazan na različite načine u šest knjiga:

Prve tri knjige nose naslov Put čišćenja, Put prosvijetljenja, Put sjedinjenja i predstavljaju klasičan način prikazivanja puta duhovnoga rasta u katoličkoj svetačkoj tradiciji koja seže još od crkvenih otaca i svetaca iz prvih stoljeća kršćanstva.  

Nakon toga slijede tri knjige, Posveta Isusu Kristu po Mariji, Komentar zamka duše i Poniznost i ljubav put duhovnog rasta koje iznose sustavne prikaze triju različitih duhovnosti  svetačkih tradicija sv. Ljudevita Montfoskoga, sv. Terezije Avilske i bl. Marije Terezije od sv. Josipa.

Naše zanimanje za problematiku puta duhovnoga rasta je dugogodišnje. S tim da smo samo nastojali akademske i znanstvene problematike studija prilagoditi za pastoralne potrebe prosječnog vjernika. Brojne su grupe i zajednice kojima smo držali ova i slična predavanja, a sami vjernici su od nas to tražili, poticali nas na daljnji rad i tražili od nas naše radne materijale.
Nastojali smo iznositi materiju ne toliko rukovodeći se znanstvenim kriterijima nego više na divulgativan način jer nam je cilj bio da prosječni kršćanski  može knjigu koristiti kao priručnik za duhovni život te je kritički osvrt, iako prisutan u djelu, u drugom planu. U tu se svrhu na kraju pojedenih cjelina nalaze poticaji za razmišljanje o osobnom putu rasta u vjeri glede teme o kojoj se razmišlja. Pa ipak u knjizi se nalaze rezultati našeg dugogodišnjeg istraživanja koji se mogu lako znanstveno obraditi i prikazati.
Napominjemo da smo imali određenu slobodu u korištenju sekundarne literature jer glavni istraživački cilj našeg rada nije usmjeren na pojedine teme iz duhovnosti nego na sustavni prikaz kao takav i upravo u tome je originalnost ove knjige.
U tom smislu načelno citiramo sekundarne izvore i preuzimanja pojedinih razmišljanja, a ako je to negdje preskočeno, to je iz razloga jer su pojedine stranice knjige nastajale kao plod dugogodišnjeg čisto pastoralnog rada u Hrvatskoj i Italiji s raznim molitvenim grupama i pokretima. Uz to dok radimo oko priprave ovog priručnika nemamo više na raspolaganju svu literaturu koju citiramo i koju smo prigodno koristili. Neke cjeline su samo parafarizrano preuzimanje od drugih autora dok smo druge mi pomno istraživali. Zbog svega ovoga nas se može smatrati urednikom ovog prikaza.

1. PUT ČIŠĆENJA


2. PUT PROSVJETLJENJA


3. PUT SJEDINJENJA


4. POSVETA ISUSU KRISTU PO MARIJI


5. KOMENTAR ZAMKA DUŠE


6. PONIZNOST I LJUBAV PUT DUHOVNOGA RASTA