Statuti udruge Marija Kraljica Srdaca

www.monfortanci.com

Narav i cilj

1. Udruga "Marija Kraljica Srdaca" okuplja vjernike, svećenike i laike, koji, želeći biti svjedoci istine Evanđelja, odlučuju živjeti obaveze svoga krštenja po potpunom predanju Isusu Kristu po Marijinim rukama. S tim ciljem se obavezuju na življenje savršene pobožnosti presvetoj Djevici kako ju naučava sv. Ljudevit Marija Montfortski, kojega izabiru za Vođu i duhovnog Učitelja1.
2.a. Bitno sjedinjena s Družbom Marijinih Misionara, Udruga "Marija Kraljica Srdaca" nema nikakvu autonomnu pravnu strukturu2. Njeni članovi sudjeluju, svatko u svom vlastitom životnom okruženju, u poslanju otaca Monfortanaca u Crkvi: širiti Kraljevstvo Isusa Krista po Mariji.
b. Udruga "Marija Kraljica Srdaca" na takav je način produžetak Družbe Marijine, ne u smislu da bi ona trebala obuhvaćati sve, nego jer "prije ili kasnije Presveta Djevica imat će više nego ikada prije sinova, slugu i ljubeznih sužnjeva, i da će tim sredstvom Isus, moj dragi Gospodin, zavladati u srcima više nego ikada do sada".3
c. Udruga, dakle, nije u službi Družbe Marijine, nego skupa s Družbom Marijinom, je u službi Marije Kraljice, u službi Crkve, duša, naroda Božjega, kraljevstva Isusa Krista po Mariji.

Centri

3. Međunarodni centar udruge Marije Kraljice srdaca ima sjedište u generalnoj kući Družbe Marijine. Svaka država može imati nacionalni centar (pokrajinski ...) koje utemeljuje Generalni poglavar Družbe Marijine ili njegov delegat.
4.a. Generalni poglavar Družbe Marijine je i generalni upravitelj Udruge "Marija Kraljica Srdaca". On ima ovlast, imenovati za razne centre, nacionalnog, pokrajinskog ili lokalnog delegata upravitelja.
b. Ako Generalni upravitelj želi imenovati dijecezanskog svećenika za upravitelja pojedinog centra Udruge, treba prije svega zadobiti pristanka Ordinarija dotičnog svećenika, ako se radi o nekom redovniku koji nije monfortanac tražiti će dopuštenje Višeg poglavara dotičnog redovnika.

Uloga upravitelja centara

5.a. Generalni upravitelj priopćuje upraviteljima centara smjernice i upute koje smatra korisnima i bdije nad njihovom provedbom.
b. Njegova je dužnost ustanova novih centara, i on je kompetentan istražiti i odobriti, uz pristanak svojih savjetnika, statute svakog centra.
6.a. Upravitelji pojedinih centara u službi su članova Udruge kako bi im pomogli upoznati, produbiti i bolje živjeti duhovni put koji je u baštinu ostavio sv. Ljudevit Marija Montfortski. Upravitelji ih potiču na savršenu krsnu vjernost, to jest na vjerno nasljedovanje Isusa Krista, Vječne i Utjelovljene Mudrosti za spasenje svijeta, u potpunom predanju samih sebe Mariji, zahvaljujući kojoj - po svemogućem djelovanju Duha Svetoga - On je htio doći k nama.
b. Podsjećamo članove udruge na njihovu obavezu da u vlastitom okruženju, prvenstveno svojim primjerom, nastoje oko širenja upoznavanja ovog puta života, da bi sve više došlo Isusovo Kraljevstvo po Mariji4.
7. Ako članovi udruge imaju istinsko pravo na formaciju koja im treba i koju traže, upravitelji imaju dužnost da provide izravno ili neizravno za njihovu početnu i trajnu formaciju. S tim ciljem Generali poglavar će se pobrinuti za pripremanje programa ili priručnika, u kojemu će se jasno odrediti etape koje treba proći prije nego kandidatu bude odobreno učlanjenje u Udrugu, kao i obaveze trajnog odgoja. On će program ili priručnik podložiti prosudbi i odobrenju generalnog savjeta.

Članovi

8. Udruga "Marija Kraljica Srdaca" je otvorena svim vjernicima (laicima, svećenicima, redovnicama) koji se žele angažirati na duhovnome apostolatskom putu koji je predložio sv. Ljudevit Marija Montfortski. Za redovnike će se voditi računa o kanonu 307,35.
9. U Udrugu može biti primljen onaj, tko nakon potrebne formacije i priprave, izmoli posvetu Isusu Kristu, u obliku koji je napisao sv. Ljudevit Montfortski. Pripojenje Udruzi se obavlja nakon motivirane molbe i prihvaćanja Upravitelja, u trenutku posvete učinjene u prisutnosti Upravitelja ili njegova delegata i upisa u registar Udruge.

Obaveze

10. Posveta kojom se vjernik veće sa Udrugom zahtijeva od vjernika da živi u svom staležu, životnom okruženju, radnom mjestu, duh i duhovnost koje je u baštinu ostavio Montfort. Vjernik će nastojati da je učini dušom cijelog svog života, da njome prožme svoju aktivnost i apostolat. Obnavljajući svaki dan svoju posvetu, on surađuje, srazmjerno svojim mogućnostima i uvjetima, u apostolatu Družbe Marijine slijedeći direktive Generalnog upravitelja.
11. Za one koji to žele, Upravitelj će moći unutar Udruge osnovati grupu članova koji će se obavezati obećanjima ili zavjetima prema njihovu staležu, da žive evanđeoske zavjete u duhu i duhovnosti sv. Ljudevita Marije; grupu koja se angažira na posebnom apostolatu, uvijek u duhu i duhovnosti sv. Ljudevita Marije Montfortskoga.
12. Generalni upravitelj će s tim ciljem pripremiti posebna pravila koja će odgovarati bilo pozivu tih članova bilo naravi Udruge. Spada na njega i njegov savjet, istražiti ih i odobriti, ako su prosuđeni prikladnima voditi vjernike na put koji vodi Vječnoj i Utjelovljenoj Mudrosti, Isusu Kristu, Sinu Božjemu i Marijinu.

Razmjena duhovnih dobara

13. Sa upisom u Udrugu članovi su u duhovnom zajedništvu s cijelom monfortanskom obitelji. S posebnom radošću slave liturgijske blagdane koji su znak i ispunjenje ovoga zajedništva: svetkovinu Navještenja Gospodnjega, 25. ožujka; koja je glavni blagdan Udruge; Božić, 25 prosinca; Bezgrešno Začeće, 8. prosinca; Blagdan sv. Ljudevita-Marije Montfortskoga, 28. travnja se slavi na poseban način kod svih članova.
Članovi Udruge sudjeluju u duhovnim dobrima kojima monfortansku obitelj obasiplje Marija "koja se dariva potpuno i na neizreciv nain onome koji se njoj potpuno daruje" 6.
14. Učlanjenje u Udrugu dovodi do uzajamne bratske veze i solidarnosti među svim članovima monfortanske obitelji. Novi član sudjeluje u radostima i patnjama svoje nove obitelji. On je sretan da može crpsti iz duhovnog blaga ove obitelji i trudi se da ga obogati molitvom i prikazivanjem života, prožet montfortanskom posvetom.

Promjene statuta

15. Uz pristanak svojih savjetnika Generalni upravitelj ove statute, odobrene od Svete Stolice, može preinačiti bez promijene naravi ili cilja Udruge. Servatis caeteris de jure servandis.

Dopuštenje oprosta

dekretom Apostolske Penitencijerije od 22. svibnja 2001.
Članovi Udruge Marija Kraljica srdaca mogu zadobiti potpuni oprost uz zadovoljenje uowjerno opsluživati svoje statute:
1. na dan upisa u bratovštinu,
2. na Veliki četvrtak, za vrijeme liturgijskih Božićnih blagdana, za Navještenje Gospodinovo, na Bezgrešno Začeće i svake prve subote u mjesecu.

1Usp. Ivan Pavao II, Enciklika Otkupiteljeva Majka, 48
2Usp. C.I.C. kan. 303 i 312,2.
3PP.
4Ne samo svećenici nego svi laici neka surađuju za širenje i porast Kristova kraljevstva u svijetu... Svaki laik treba pred svijetom biti svjedok uskrsnuća i života Isusa Krista i znak Boga živoga (Svjetlo naroda 35 i 38).
5Usp. C.I.C., can 677,2.
6PP 144.