Nikolin đakonat

Misionari Monfortanci - Družba Marijina

U crkvi svetog Ljudevita M.G. Montforskoga u Rimu, dana 8. studenog 2014., misionar montfortanac Nikola Tandara primio je red đakonata po rukama pomoćnog biskupa zapadnog sektora grada Rima mons. Paolo Selvadagia. Na Misnom slavlju bili su prisutni generalni vikar Družbe Marijine - misionara montfortanaca pater Jorge E.G. Vasquez, generalni asistent pater Luigi Gritti, župnik Domenico Seminara, oko petnaestak svećenika, bogoslovi montfortanci, obitelj Nikole Tandare, župni kor sa liturgijskim pomoćnicima i župljani spomenute župe. Mons. Paolo u propovjedi je naglasio važnost da svaka kršćanska duša prije svega treba postati hram živoga Boga kako bi kršćanska zajednica imala čvrste temelje i snagu svjedočiti Krista uskrsloga. Nakon polaganja biskupovih ruku đakon je obučen u dalmatiku i štolu uz pomoć don Mladena Parlova, svećenika splitsko makarske biskupije, i Santiaga Ordoneza, monaha trapiste. Nakon Euharistijskog slavlja radost druženja je nastavljena u župnoj dvorani uz bratski agape.

Misionari Monfortanci - Družba MarijinaMisionari Monfortanci - Družba Marijina

Misionari Monfortanci - Družba Marijina
Misionari Monfortanci - Družba Marijina
Misionari Monfortanci - Družba Marijina
Misionari Monfortanci - Družba Marijina
Misionari Monfortanci - Družba Marijina
Misionari Monfortanci - Družba Marijina
Misionari Monfortanci - Družba Marijina