Duhovna obnova uoči Adventa 30. studenoga – 2. prosinca 2017. u župi Ivanec Bistranski

Kao priprema za nadolazeće vrijeme došašća, u župi Ivanec Bistranski održana je trodnevna duhovna obnova koju je predvodio pater Zrinko Petar Nikolić. „Ljubite istinski i ljubite čisto“ izreka je patera Nikolića koja bi mogla predstavljati glavnu poruku kojom se vjernike namjeravalo uvesti u došašće ovom obnovom. Na početku svakoga dana obnove molila se krunica nakon čega je uslijedilo euharistijsko slavlje, a prva dva dana je na kraju slavlja uslijedio i kratak nagovor te klanjanje u kojem se zazivalo Isusa da nam progovori i da nam se približi. U propovjedi se pater Nikolić prvoga dana pozvao na čitanje svetoga Evanđelja po Mateju u kojem Isus poziva apostole da pođu za njim. Tako i nas Isus poziva k sebi, traži od nas da mu se u potpunosti predamo te da mu služimo dajući mu naša srca. Otvorenim srcima dopuštamo Isusu da nas dotakne, da preuzme naš teret i naše nedaće kako bi nam On u njima pomogao. Kako bismo mogli otvoriti svoje srce i predati se Isusu, najprije moramo spoznati same sebe i svoje grijehe, što je bila tema propovjedi drugoga dana obnove. Ovdje nam je naglašeno kako prepoznati i osvijestiti grijeh te kako mu se othrvati. Jedan grijeh uvijek vodi drugome, za što nam je primjer bila i prispodoba o kralju Davidu i Bat-Šebi.

Posljednji dan obnove istaknuto je kako živjeti kvalitetan život i pronaći sreću. Iskrena radost pronalazi se u otkrivanju Isusa i u životu s njim, on želi da u njemu pronađemo smisao. Otvorenost duše i srca nam pomaže da do nas dopre Božji glas: „Bog će zaokružiti sve u tvom životu, samo mu otvori svoje srce.“ Po uzoru na Isusovu ljubav i mi ćemo znati kako ljubiti Boga i naše bližnje, a isto tako i same sebe. Također, valja osvijestiti primjere Isusove prisutnosti u svakodnevnome životu te usmjeriti sva svoja djela prema Bogu.