U samostanu Misionara Monfortanaca u Blatu, 27.lipnja 2020., proslavljeno je nekoliko svećeničkih obljetnica

www.monfortanci.com - Misionari Monfortanci - Družba Marijina

U samostanu Misionara Monfortanaca u Blatu, 27.lipnja 2020., proslavljeno je nekoliko svećeničkih obljetnica. Pater Ivan Magdić obilježio je 40 godina svećeništva. Njega je zaredio sv. Ivan Pavao II. u Rimu 15. lipnja 1980. Srebrni svećenički jubilej – 25 godina svećeništva proslavili su p. Miljenko Sušac i p. Zdravko Barić koji su zaređeni u zagrebačkoj katedrali 25. lipnja 1995. po rukama blagopokojnog kardinala Franje Kuharića. 

www.monfortanci.com - Misionari Monfortanci - Družba MarijinaSvoje petogodišnje svećeničko služenje obilježili su i patri Zrinko Nikolić, Nikola Tandara i Miro Ravlić koji su zaređenu u Splitu 27. lipnja 2015., s kojima je bio zaređen i p. Kristijan Žlender.

www.monfortanci.com - Misionari Monfortanci - Družba Marijina

www.monfortanci.com - Misionari Monfortanci - Družba MarijinaO važnosti i ljepoti svećeničkog zvanja propovijedao je p. Mihovil Filipović. 

www.monfortanci.com - Misionari Monfortanci - Družba MarijinaNa misnom slavlju sudjelovali su i kandidati koji će nastaviti svoju formaciju u Rimu. 

www.monfortanci.com - Misionari Monfortanci - Družba Marijina

Proslava svećeničkih jubileja nastavila se je nakon mise uz ugodno i radosno druženje.

www.monfortanci.com - Misionari Monfortanci - Družba Marijina

www.monfortanci.com - Misionari Monfortanci - Družba Marijina

www.monfortanci.com - Misionari Monfortanci - Družba Marijina

www.monfortanci.com - Misionari Monfortanci - Družba Marijina

www.monfortanci.com - Misionari Monfortanci - Družba Marijina