Posveta Isusu po Mariji

www.monfortanci.com - Misionari Monfortanci - Družba Marijina"

Na svetkovinu sv. Marije Bogorodice, 1.siječnja 2022., grupa od sedamdesetak osoba učinila je čin posvete Isusu po Mariji prema duhovnosti sv. Ljudevita Montforta.

Posveta je uslijedila nakon 33 dana pripreme koju je vodio p.Nikola Tandara.

Duhovnu obnovu Posvete animirao je p.Zdravko Barić.

www.monfortanci.com - Misionari Monfortanci - Družba Marijina"

www.monfortanci.com - Misionari Monfortanci - Družba Marijina"

www.monfortanci.com - Misionari Monfortanci - Družba Marijina"

www.monfortanci.com - Misionari Monfortanci - Družba Marijina"

www.monfortanci.com - Misionari Monfortanci - Družba Marijina"

www.monfortanci.com - Misionari Monfortanci - Družba Marijina"

www.monfortanci.com - Misionari Monfortanci - Družba Marijina"

www.monfortanci.com - Misionari Monfortanci - Družba Marijina"

www.monfortanci.com - Misionari Monfortanci - Družba Marijina"

www.monfortanci.com - Misionari Monfortanci - Družba Marijina"

www.monfortanci.com - Misionari Monfortanci - Družba Marijina"