Novi logoterapeuti

www.monfortanci.com - Misionari Monfortanci - Družba Marijina

Nakon 4,5 - godišnje edukacije iz Logoterapije dr. Viktora Frankla, članovi Grupe G (2019.-2024.) obranili su svoje završne diplomske radove i sudjelovali na promociji diploma u Samostanu Monfortanaca na Cvijetnicu 2024. 

Ovim putem želimo zahvaliti našoj prvoj mentorici dr. Cvijeti Pahljini koja je preminula u Gospodinu u prosincu 2021., na njezinom optimističnom i stručnom duhu koji je pratio naš grupni rad. Isto tako zahvalni smo i našoj dragoj mentorici mag.theol.mag.act.soc,učitelj mentor logoterapije Mariji Tomečak, koja nas je temeljito uvodila u doktrinu Viktora Frankla, i kroz dvije godine bila nam velika podrška  i ohrabrenje u daljnjoj edukaciji. 

Pater Zdravko Barić diplomirao je na temu: Logoterapijsko rješavanje bračne krize: metode i primjeri.

"Kad god se susrećemo s nekim prilikama koje ne možemo promijeniti još uvijek nam je dana mogućnost da promijenimo svoj stav prema tim prilikama - svoj stav i sebe same". 
(dr. Viktor Frankl)

www.monfortanci.com - Misionari Monfortanci - Družba Marijina

www.monfortanci.com - Misionari Monfortanci - Družba Marijina