Izašla je Rasprava o pravoj pobožnosti prema Djevici Mariji na makedonskom jeziku

Misionari Monfortanci - Družba Marijina

Monfortanska udruga "Marija Kraljica srdaca" sudjelovala je u prvom izdanju "Raprave" na makedonskom jeziku.