Izašla je Rasprava o pravoj pobožnosti prema Djevici Mariji na albanskom jeziku

Misionari Monfortanci - Družba Marijina

U izdanju Sanctea Crucis iz Prištine izašla je knjiga Rasprava o pravoj pobožnosti prema Djevici Mariji.