Nova knjiga

www.monfortanci.com

U izdanju Krašćanske sadašnjosti objavljena je nova knjiga monfortaca Miljenka Sušca : Posveta Isusu Kristu po Mariji - Sustavni prikaz marijanske duhovnosti po prema sv. Ljudevitu Montfortskome. Uvodnu riječ o knjizi napisao je biskup sisački i predstojnik Hrvatskog mariološkog instituta KBF-a mons. Vlado Košić:

Poštovani čitatelju, marijanski pobožniče!

Pred nama je djelo koje na veoma sustavan i dobar način predstavlja marijansku duhovnost svetog Ljudevita Montforta (+1716.) iz pera p. Miljenka Sušca, montfortanca. Pisac kao vrsni znalac života i djela svetog Ljudevita u ovom djelu iznosi život i glavne značajke njegove duhovnosti, posebno pobožnosti prema Presvetoj Bogorodici Mariji, Majci našega Spasitelja.

Poznato nam je da je blaženi papa Ivan Pavao II. za svoje geslo uzeo upravo Montfortovu rečenicu posvete ili mogli bismo reći predanja: «TOTUS TUUS – Sav Tvoj», koja se odnosi na Blaženu Djevicu Mariju. Odnos je to podložnosti, ali i sinovskog povjerenja koje je prema Mariji osjećao sv. Ljudevit, kao i blaženi papa Ivan Pavao II. I za nas danas taj put može biti zanimljiv, dapače i izazovan te je zato dobro uzeti u ruke ovu knjigu da bismo učili «u školi Marije», kako bi to volio reći spomenuti blaženi Papa. Dapače, bl. Ivan Pavao II. je u enciklici Redemptoris Mater preporučio sv. Ljudevita Montforta kao «svjedoka i učitelja» autentične marijanske duhovnosti (RM 48).

Valja imati na umu da je sv. Ljudevit osnovao družbu misionara, budući da je neprestano želio u misije, no, premda to nije učinio, djelovao je kao pučki misionar imajući uvijek na pameti ono što je u naše dane Drugi vatikanski sabor jasno naglasio, naime da je Crkva «uvijek misionarska» (Ad gentes, 2). U tom smislu razvidno je, kako kaže naš autor, da i u svojim djelima «pisao ili propovijedao, Grigion Montfortski evangelizira».

Sv. Ljudevit doživio je i neprestano osjećao u svojoj duši trajnu prisutnost Isusa i Marije. Stoga je napisao najviše djela upravo marijanske tematike. To su: Rasprava o pravoj pobožnosti prema Blaženoj Djevici Mariji, Marijina tajna, Čudesna tajna svete krunice za obraćenje i spasenje.

Naš autor p. Miljenko Sušac u ovom radu nije analizirao djelo po djelo sv. Ljudevita, već je tematski obrazložio: teološke temelje Montforske duhovnosti (II. dio), narav i temeljne duhovne dinamike posvete Isusu Kristu po Mariji (III. dio), a onda taj put marijanske duhovnosti tretira u tri stupnja već poznatog otačkog nauka o duhovnom napredovanju – via purgativa, via illuminativa, via unitiva: put čišćenja ili prvi period življenja predanja Isusu po Mariji (IV. dio), posveta Isusu Kristu po Mariji kao put sazrijevanja ili prosvjetljenja te poticaji za posvetu (V. dio), sredstva kojima postižemo vječnu mudrost kao izraz duhovnog rasta sve do sjedinjenja (VI. dio). U nastavku knjige, u posljednjih pet dijelova autor donosi: učinke življenja posvete (VII.), posvetu Isusu Kristu po Mariji kao put sjedinjenja (VIII.), mistagogiju i življenje posvet u svakodnevici (IX.), bitne karakteristike montfortanske duhovnosti (X.) i na kraju – kriterije provjere rasta u montfortanskoj duhovnosti (XI.).

Svako je od tih poglavlja veoma zanimljivo i daje dobar uvid u naslovljeni sadržaj, a to je – da jednostavno kažem – bogatstvo marijanske duhovnosti koju je gajio, promicao i ostavio u nasljeđe svojim duhovnim sinovima ali i svim vjernicima koji ga žele slijediti sv. Ljudevit Maria Grigion Montfortski.

Zacijelo će mnogi čitatelj, koji današnjim očima promatra ovu duhovnu baštinu sv. Ljudevita, pomisliti kako je ta njegova marijanska pobožnost i mariologija bila više primjerena ljudima njegovog vremena. Pa ipak, autor Miljenko Sušac otkriva nam svevremenitost sv. Ljudevita i njegovu marijansku duhovnost aktualizira prikazujući ju privlačnom i vjernicima našega vremena. To je stoga još važnije djelo, djelo koje upućuje na ono bitno. Kad se naime razgrne haljina koja kao patina prošlog vremena pokriva sv. Ljudevita i njegovu teologiju i duhovnost, vide se duboki biblijski, teološki i praktični temelji duhovnosti koja je uvijek aktualna.

Prije svega, otkriva nam da je sv. Ljudevit mistik, u onom najboljem smislu te riječi. Znamo, kako je Karl Rahner rekao da će kršćanin budućnosti biti mistik ili ga neće biti. Pri tom dakako nije riječ o sposobnosti da se posjeduju neka nadnaravna iskustva, koje bi kao neka čudesa neprestano doticao moderni vjernik, nego prije svega riječ je o njegovoj uronjenosti u misterij, u otajstvo vjere koja je uvijek dodir s Tajnom.

Nadalje, što je veoma važno, ova marijanska duhovnost nije koncentrirana na samu Bogorodicu Mariju, nego je ona sredstvo po kojem se dolazi do Isusa. I sama posveta jest posveta Isusu – po Mariji.

Valja još istaknuti da je ovo djelo i praktične naravi. Pisac je želio da uz pregled mariološke i marijanske tematike donese i neke sasvim konkretne upute za čitatelja, želeći ga i uputiti u marijansku duhovnost koju je živio sv. Ljudevit, a danas ju žive mnogi njegovi duhovni sinovi i kćeri. Riječ je o pitanjima koja, poput ispita savjesti, pisac donosi na kraju pojedinih potpoglavlja ovog razmatranja, kao i o Dodatku u kojem predstavlja mogući model kako izvršiti tu posvetu Isusu po Mariji, kao i molitvu krunice prema uputama sv. Ljudevita. Sam je autor dapače obogatio ovaj dodatak vlastitim predloškom za molitvu krunice i otajstva svjetla, budući da je to otajstvo uveo papa Ivan Pavao II., a pisac je to upriličio po uzoru na model sv. Ljudevita, stavljajući uz svaku Zdravomariju jedan moment iz Svetoga pisma koji dočarava razmatranje te desetke krunice.

U svakom slučaju vjerujem da će ovo djelo mnogima pomoći upoznati duhovnosti i marijansku pobožnost sv. Ljudevita Montforta, ali i u čitatelju potaknuti želju da se i sam posveti Isusu Kristu, obnavljajući svoj krsni savez da po Marijinim rukama, njezinom zagovoru i uzoru postane što bliži Kristu Gospodinu.