Naši bogoslovi monfortanci na studiju u Rimu

www.monfortanci.com - Misionari Monfortanci - Družba Marijina

Bogoslov Josip Magdić iz Karlovca pohađa petu godinu teologije u Rimu na papinskom sveučilištu Urbaniana, a bogoslov Mario Cerovac iz Pleternice pohađa treću godinu na papinskom sveučilištu Lateranum.

Njihovu formaciju neka trajno prati zagovor Blažene Djevice Marije - Prijestolje Mudrosti.

Goručoj molitvi sveti Ljudevit Montfortski molio je za buduća svećenička i redovnička zvanja: 

Spomeni se njezine utrobe i prsi koje si sisao, i nemoj me odbaciti. Spomeni se čiji si Sin i usliši me. Spomeni se što je ona tebi i što si ti njoj, i udovolji mojim željama. Što te molim? Ništa za svoju korist, sve za tvoju slavu.

Što te molim? Ono što možeš i, usuđujem se reći, što mi moraš dati, kao pravi Bog kakav jesi, komu je dana sva vlast na nebu i na zemlji (Mt 28, 18.) i kao najbolji od sve djece, koji neizmjerno ljubiš svoju Majku.

7. – Što te molim? Liberos - slobodne sinove - svećenike koji su slobodni tvojom slobodom, lišeni svega, bez oca, bez majke4, bez braće, bez sestara, bez roditelja po tijelu, bez prijatelja po svijetu, bez dobara, bez privrženosti i briga, pače bez vlastite volje. (usp. Lk 14, 26.).

8. - Liberos - slobodne sinove, koji će robovati tvojoj ljubavi i tvojoj volji, ljude po tvom srcu koji će, bez vlastite volje koja bi ih uprljala i zadržavala, ostvariti sve što ti hoćeš i oboriti sve tvoje neprijatelje, kao toliki novi Davidi, sa štapom Križa i praćkom svetoga rozarija u rukama: in baculo Crucis et virga Virgine.

9. - Liberos - slobodne sinove tražim od tebe, oblake uzdignute od zemlje i pune nebeskog rumenila, koji bez zapreke lete na sve strane kamo ih Duh Sveti goni. To su oni što su ih tvoji proroci vidjeli kad su pitali: Tko su ovi što lebde poput oblaka? (Iz 60, 8.). A iđahu onamo kamo ih duh gonio (Ez 1, 12.).

10. - Liberos - slobodne sinove, ljude uvijek tebi pri ruci, uvijek spremne da te poslušaju na glas svojih poglavara, kao Samuel: Evo me! (1 Sam 3, 16.). Uvijek spremne da potrče i sve pretrpe s tobom i za tebe, poput apostola: Hajdemo i mi da umremo s njim! (Iv 11, 16.).

11. - Liberos - od tebe tražim istinske sinove Marije, tvoje svete Majke, rođene i začete po njezinoj ljubavi, nošene u njenom krilu, privržene njenim grudima, njenim mlijekom hranjene, odgojene njenom brigom, njenom rukom podržavane i obogaćene njenim milostima.

12. - Liberos - od tebe tražim istinske sluge Svete Djevice, koji će, kao toliki sveti Dominici hoditi svuda s gorućim svijetlećim bakljama Evanđelja u ustima i svetim rozarijem u rukama, i lajat će kao psi, žarit će se kao vatra i rasvijetlit će tamu svijeta poput sunaca, koji će svuda kuda budu išli satirati glavu staroj zmiji pomoću prave pobožnosti prema Mariji, to jest pomoću unutarnje pobožnosti bez pretvaranja i pomoću izvanjske bez kritike, pomoću razborite pobožnosti bez neukosti, nježne bez indiferentnosti, postojane bez površnosti i svete bez oholosti; da se potpuno ispuni prokletstvo kojim si je prokleo: Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između poroda tvoga i poroda njezina; ona će ti glavu satirati (Post 3, 15).