Duhovna obnova za članove katoličke laičke organizacije Marijina legija kurija "Kraljica srdaca" Zagreb jug

www.monfortanci.com - Misionari Monfortanci - Družba Marijina

U subotu 16. veljače 2019. godine u samostanu Misionara Monfortanaca p Zrinko Nikolić je održao duhovnu obnovu za članove katoličke laičke organizacije Marijina legija kurija "Kraljica srdaca" Zagreb jug. U dva nagovora pater je tumačio blaženstva i poticao sudionike na razmišljanje o stanju vlastitog duhovnog života u odnosu na Isusove riječi.

Blaženstvo, na grčkom makarios, znači onaj koji je sretan, onaj koji je ispunjen.  To znači biti svet. Blaženstva su put svetosti i svaki čovjek je pozvan da bude svet. Blaženstva su napisana za svakog vjernika da ih uzme kao svoj temeljni stav života: biti siromašan u duhu, biti milosrdan, dobar, blag, velikodušan....  Sva blaženstva vidimo u osobi Isusa Krista. On je uzor i cilj. 

Isus nas u svom govoru o blaženstvima poziva da budemo slobodni, nenavezani, da živimo u takvom duhovnom stavu da znamo da je sve Božji dar.  Sve što imamo i što jesmo, sve nam je Isus dao besplatno. Ti darovi nisu namijenjeni samo nama već nas Isus poziva da pomažemo ljudima kraj sebe. 

Prvo posvećenje pojedinca mora biti u vlastitoj obitelji. Oni s kojima živimo moraju u nama vidjeti Isusa Krista, blaženstva, da se potpuno pouzdajemo u Boga, da živimo ono što govorimo. Za življenje blaženstva potrebna nam je krepost poniznosti kako bi Duh Sveti u nama gradio dalje. 

Nakon nagovora je održano klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom.  Obnova je završila slavljem svete mise. 

Na našem životnom putu važno je prepoznati majčinsku ulogu BD Marije, nasljedovati je i zazivati svakodnevno.

Neka nam BD Marija pomogne da slijedimo Isusa prema svetosti!