Dekanski susret Zagrebačkog vojnog dekanata

Misionari Monfortanci - Družba Marijina

U srijedu, 16. 3. 2011., u samostanu otaca monfortanaca u zagrebačkom Blatu održan je susret djelatnika Zagrebačkog vojnog dekanata. Susret je započeo molitvom Srednjeg časa u kapelici samostana. Nakon molitve uslijedio je kratki duhovni nagovor dekana o. Zdravka Barića, s naglaskom na korizmu, osvrtom na korizmenu poruku vojnog ordinarija. U radnom djelu, koji je započeo s osvrtom na teme i zaključke dekanskog susreta od 24. veljače 2011. godine, razmotreni su modaliteti dekanskih susreta, lokalna hodočašća, dekanski list, susreti pomoćnika kapelana iz dekanata sa dekanom, te izgradnja potrebitih kapelica u dekanatu. Na kraju susreta sudionici su obišli prostorije monfortanskog samostana.