Novi provincijal Monfortanaca

www.monfortanci.com - Misionari Monfortanci - Družba Marijina

Na kapitulu Misionara Monfortanaca izabran je novi provincijal talijanske provincije kojoj pripada naša redovnička zajednica u Zagrebu. Novi provincijal je pater Mario Belotti koji ima 69 godina. Zaređen je u Rimu 1974.g. Od 1974.-1983. proveo je u Indiji kao propovjednik i duhovnik redovnika i laika. Od 1983.-1992. bio je magistar novaka na Filipinima. U SAD je proveo pet godina u Chicagu na Loyola University gdje je doktorirao duhovnost s elementima psihologije. Nakon toga je premiješten na Malawi i Keniju gdje je obnašao dužnost rektora bogoslovije. Od 2010. do izabranja za provincijala proveo je opet na Filipima. Neka  Gospodin prati svojom milošću  njegovo novo služenje i po njemu blagoslovi našu Provinciju. (Na slici novi provincijal s hrvatskim bogoslovima i patrima.)