Misionar monfortanac o. Olivier Maire (1960. - 2021.)

www.monfortanci.com - Misionari Monfortanci - Družba Marijina

Provincijal Misionara monfortanaca francuske provincije o. Olivier Maire ubijen je u ponedjeljak,
9. kolovoza, u mjestu Saint-laurent-sur-Sèvre.

Pokoj vječni daruj mu Gospodine i svjetlost vječna svijetlila mu.

Sveti Ljudevite Montfortski - moli za nas!