Duhovna obnova za bogoslove Riječke nadbiskupije

www.monfortanci.com - Misionari monfortanci - družba Marijina

U petak, 7.lipnja.2019. uoči Duhova, pater Zrinko Nikolić održao je duhovnu obnovu za bogoslove Riječke Nadbiskupije.

U svojim dojmljivim katehezama pater je govorio o sedam glavnih grijeha i o plodovima Duha Svetoga.

Na jednostavan ali svrsishodljiv način potaknu je bogoslove na intezivniji duhovni život.

Nakon kateheza bila je prilika za razgovor i ispovjed.

Slavljena je sveta Misa a obnova je zavrsila u subotu zajednickom molitvom časoslova.

Misli s obnove: "Dokaz da ljubiš ono što je dobro događa se kad u sebi vidiš mržnju prema onom što je zlo i grijeh." Sv.Augustin

Plod ljubavi Duha Svetoga je plamen ljubavi prema Bogu popraćen spremnošću duše na nadvlada sve poteškoće u vršenju kreposti.

"Radost je posljedica ljubavi" 
"Savršenstvo radosti je mir"
Sv.Toma Akvinski

Na kraju duhovne obnove pater Nikolić zahvalio se rektoru Bogoslovije dr.vlč. Mariju Tomljanoviću na poziv i srdačnom prijemu.